குழந்தைகளுக்கான பொது அறிவு கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

 1. முக்கடல் சேரும் இடம் எங்குள்ளது?

  கன்னியாகுமாரி

 2. கொடைக்கானல் ஒரு சுற்றுலாதளம்?

  ஆம்

 3. லட்டு என்றால் என்ன?

  இனிப்பு

 4. பிரபலமான தென்னிந்திய உணவு எது?

  இட்லி சாம்பார்

Comments