முதலாழ்வார்கள் பாசுரங்கள் – திருக்கோவிலூர் (Tamil)

முதலாழ்வார்கள் பாசுரங்கள் – Mudhalazhvaars Pasurams வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக வெய்யகதிரோன் விளக்காக – செய்ய சுடராழியானடிக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை இடராழி, நீங்குகவேயேன்று. – பொய்கையாழ்வார்

Read more

Azhvaar Praise Mudhalazhvaars Pasurams – Tirukoilur (English)

Poigai Azhvaar’s praise of the Lord at Thirukovilur: Vaiyam Thagaliyaa Vaarkadey Neiyaaga Veiya Kathiron Vilakaaga, Seiya Sudaraadi Yaanadikey Sootinen Sonmaalai

Read more

ம்ருகண்டு தரிசித்த த்ரிவிக்ரமன் – திருக்கோவிலூர்

ம்ருகண்டு தரிசித்த த்ரிவிக்ரமன் – திருக்கோவிலூர், த்ரிவிக்ரமன், திருக்கோவிலூர், Tirukoilur, Divya Desam, Villupuram, Ulagalanda Perumal Temple, Sri Trivikramaswamy, Tamil Nadu, India, PIN

Read more

ஸ்தல விசேஷம் – திருக்கோவிலூர் திவ்யதேசம்

மூலவர் பெருமாள் : உலகளந்த (த்ரிவிக்ரமன்) பெருமாள், உத்ஸவர் பெருமாள் : ஸ்ரீ தேஹளீசன் (ஆயனார்), மூலவர் தாயார் : பூங்கோவல் நாச்சியார், உத்ஸவர் தாயார் :

Read more

த்ரிவிக்ரம அவதாரம் – திருக்கோவிலூர்

முன்னொரு காலத்தில் ‘மஹாபலி’ என்று புகழ் பெற்ற அஸுரன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் தான, தர்மங்களில் மிகவும் சிறந்தவனாக இருந்த போதிலும் தேவர்களை மிகவும் கஷ்டப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான்.

Read more

திருக்கோவிலூர் திவ்யதேசம்

திருக்கோவலூர் என அழைக்கப்படும் இந்த க்ஷேத்திரம், பஞ்ச க்ருஷ்ணாரணய க்ஷேத்திரங்களுள் ஒன்றாகும். கோபாலபுரம் மற்றும் கோபகிரி என்ற பெயர்களும் உண்டு. நாலாயிர திவ்ய ப்ரபந்தம் எனப்படும் திராவிட

Read more