முதலாழ்வார்கள் பாசுரங்கள் – திருக்கோவிலூர் (Tamil)

முதலாழ்வார்கள் பாசுரங்கள் – Mudhalazhvaars Pasurams வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக வெய்யகதிரோன் விளக்காக – செய்ய சுடராழியானடிக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை இடராழி, நீங்குகவேயேன்று. – பொய்கையாழ்வார்

Read more

Azhvaar Praise Mudhalazhvaars Pasurams – Tirukoilur (English)

Poigai Azhvaar’s praise of the Lord at Thirukovilur: Vaiyam Thagaliyaa Vaarkadey Neiyaaga Veiya Kathiron Vilakaaga, Seiya Sudaraadi Yaanadikey Sootinen Sonmaalai

Read more

ஸ்தல விசேஷம் – திருக்கோவிலூர் திவ்யதேசம்

மூலவர் பெருமாள் : உலகளந்த (த்ரிவிக்ரமன்) பெருமாள், உத்ஸவர் பெருமாள் : ஸ்ரீ தேஹளீசன் (ஆயனார்), மூலவர் தாயார் : பூங்கோவல் நாச்சியார், உத்ஸவர் தாயார் :

Read more