முதலாழ்வார்கள் பாசுரங்கள் – திருக்கோவிலூர் (Tamil)

முதலாழ்வார்கள் பாசுரங்கள் – Mudhalazhvaars Pasurams வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக வெய்யகதிரோன் விளக்காக – செய்ய சுடராழியானடிக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை இடராழி, நீங்குகவேயேன்று. – பொய்கையாழ்வார்

Read more

ம்ருகண்டு தரிசித்த த்ரிவிக்ரமன் – திருக்கோவிலூர்

ம்ருகண்டு தரிசித்த த்ரிவிக்ரமன் – திருக்கோவிலூர், த்ரிவிக்ரமன், திருக்கோவிலூர், Tirukoilur, Divya Desam, Villupuram, Ulagalanda Perumal Temple, Sri Trivikramaswamy, Tamil Nadu, India, PIN

Read more