ம்ருகண்டு தரிசித்த த்ரிவிக்ரமன் – திருக்கோவிலூர்

ம்ருகண்டு தரிசித்த த்ரிவிக்ரமன் – திருக்கோவிலூர், த்ரிவிக்ரமன், திருக்கோவிலூர், Tirukoilur, Divya Desam, Villupuram, Ulagalanda Perumal Temple, Sri Trivikramaswamy, Tamil Nadu, India, PIN : 605757.